Thư viện

link download hướng dẫn sử dụng

  Thứ Thu, 03/09/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1_93od_kK9CDSmGCv3FB0YLljB-jq6Mli

ĐỌC TIẾP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA I7

  Thứ Tue, 01/09/2020

I: CÀI ĐẶT TRỰC TIẾP TRÊN KHÓA  B1. CÀI ĐẶT MÃ MASTER. NHẤN NÚT RERSRT KÊU 10S NGHE THẤY TIẾNG BIP NHẤN ( 0#) (RERSET TOÀN BỘ ) CÀI ĐẶT MÃ MÃ CHỦ *1# MÃ CHỦ# NHẬP LẠI MÃ #  VD (123456)...

ĐỌC TIẾP

HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG, CÀI ĐẶT KHÓA VÂN TAY,MÃ SỐ MODEL: G5,G6,G7,G8FK

  Thứ Tue, 01/09/2020

SAU KHI RESET MÃ MASTER(MÃ CHỦ CÀI ĐẶT) MẶC ĐỊNH 123456#. THAO TÁC CÀI ĐẶT.  1 :Đ Ổ I MÃ MASTER(MÃ CHỦ CÀ I Đ Ặ T) MẶ C Đ Ị NH. *1# 123456# ( mã mới lần 1 #, lần 2 # )  2: THÊM MÃ SỐ ( C...

ĐỌC TIẾP
Hotline: 0904.017.689 zalo chat