Thư viện

link download hướng dẫn sử dụng

  Thứ Thu, 03/09/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1_93od_kK9CDSmGCv3FB0YLljB-jq6Mli

ĐỌC TIẾP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA I7

  Thứ Tue, 01/09/2020

I: CÀI ĐẶT TRỰC TIẾP TRÊN KHÓA B1. CÀI ĐẶT MÃ MASTER. NHẤN NÚT RERSRT KÊU 10S NGHE THẤY TIẾNG BIP NHẤN ( 0#) (RERSET TOÀN BỘ ) CÀI ĐẶT MÃ MÃ CHỦ *1# MÃ CHỦ#...

ĐỌC TIẾP

HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG, CÀI ĐẶT KHÓA VÂN TAY,MÃ SỐ MODEL: G5,G6,G7,G8FK

  Thứ Tue, 01/09/2020

SAU KHI RESET M Ã M AS TE R ( MÃ C H Ủ C À I Đ Ặ T ) M ẶC Đ Ị NH 123 4 56 # . T H AO T ÁC C À I Đ Ặ T . 1 :Đ Ổ I M...

ĐỌC TIẾP
Hotline: 0904.017.689 zalo chat