HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA I7

I: CÀI ĐẶT TRỰC TIẾP TRÊN KHÓA

 B1. CÀI ĐẶT MÃ MASTER.

  1. NHẤN NÚT RERSRT KÊU 10S NGHE THẤY TIẾNG BIP NHẤN ( 0#) (RERSET TOÀN BỘ )
  2. CÀI ĐẶT MÃ MÃ CHỦ *1# MÃ CHỦ# NHẬP LẠI MÃ #  VD (123456) ĐẶT LÀM MÃ CHỦ
  3. CÀI ĐẶT THẺ CHỦ, VÂN TAY CHỦ CÙNG CÚ PHÁP *1# KẾT THÚC BẰNG #
  • CÓ THỂ LÀM MỘT LẦN CÚ PHÁP CHO VÂN TAY, MÃ SỐ, THẺ CŨNG ĐƯỢC

B2. THÊM MÃ SỬ DỤNG.

  1. CÀI ĐẶT MÃ SỬ DỤNG.
  •  VD :  *1# 123456# (MÃ MỚI LẦN 1 #  NHẬP LẠI #)
  1. CÀI ĐẶT THẺ SỬ DỤNG:  *1# / MÃ CHỦ / QUẸT THẺ.
  2. VÂN TAY SỬ DỤNG: *1# / MÃ CHỦ / ĐẶT VÂN TAY.

B3. XÓA TẤT CẢ VÂN TAY, MÃ SỐ, THẺ. SỬ DỤNG

CÚ PHÁP: *2#/ MÃ CHỦ/ #.

 

Hotline: 0904.017.689 zalo chat