Nghi Sơn Hotel

📍 Vị trí:  Bac Hai Quater, Hai Thuong Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam

🏨Sản phẩm lắp đặt: Model G1A8M-65A

📊Số lượng: 208 phòng

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0904.017.689 zalo chat