Khách sạn_Holyday inn - Sài Gòn

📍 Vị trí: 18D  Cộng Hòa - TP HCM

🏨Sản phẩm lắp đặt: Model G1A8M-65A

📊Số lượng: 600 phòng

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0904.017.689 zalo chat