citadines-halong

📍 Vị trí: Bán đảo 3, Hạ Long Marine, Hùng Thắng, Bãi Cháy, Quảng Ninh

🏨Sản phẩm lắp đặt: Model I7A3FMT

📊Số lượng: 345 phòng

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0904.017.689 zalo chat